Du vet väl om att du kan boka tider på webben!

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster erbjuder vi dig en mängd olika tjänster. Du kan bland annat:

  • Boka läkartid till din läkare
  • Boka blodtrycksmätning hos distriktssköterska
  • Boka receptförnyelse hos din läkare (din läkare skriver ut receptet inom 5 vardagar)
  • Boka telefontid till din läkare (din läkare ringer upp dig på den bokade tiden)

För att du ska kunna använda dig av 1177 Vårdguidens e-tjänster, behöver du vara listad på vårdcentralen, ha ett e-legitimation alternativt ett bank-id. Du har också möjlighet att logga in via sms och kod.

Välkommen till vår äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss är välkommen.

Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner och en individuell vårdplanering.

Vaccination mot influensa

Under influensatiden erbjuder vi dig vaccination mot influensa och lunginflammation. När det gäller lunginflammation så räcker det att du vaccinerar dig en gång, för influensa behöver du vaccinera dig varje år. Du som tillhör en riskgrupp eller är äldre än 65 år rekommenderas att vaccinera dig. För dig är vaccinationen kostnadsfri.

Journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre och vill läsa din journal via nätet, kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden.